Ga naar hoofdinhoud

Slimme oplossingsarchitectuur

Richt uw implementatie-roadmap zich op het bouwen van informatietechnologiesystemen of organisatiemogelijkheden?

We gebruiken oplossingsarchitectuur om een routekaart te bieden voor het leveren van verschillende mogelijkheden in uw organisatie

Zodra een flexibel ontwerp voor de bedrijfs- en informatietechnologie-architectuur is gemaakt, moet een routekaart voor de implementatie van het ontwerp worden gemaakt. Met behulp van ons Smart Solution Architecture-aanbod helpen we onze klanten in heel Afrika bij het identificeren van oplossingen en implementatie-roadmaps, in lijn met hun gedefinieerde enterprise-architectuur.

De oplossingsarchitectuur stelt ons vervolgens in staat om de governancefuncties te identificeren en uit te voeren die nodig zijn voor een kosteneffectieve implementatie.

SMART-oplossingsarchitectuurImplementatiebeheerInformatie-architectuurBedrijfsmodelontwerp
SMART-oplossingsarchitectuur

Bij Knotion maken we onderscheid tussen oplossingsarchitectuur en enterprise-architectuur. Waar enterprise-architectuur het creëren van de visionaire architectuur van een organisatie omvat, richten we ons in de praktijk van oplossingsarchitectuur op de integratie van het architectuurdenken in de organisatie.

Onderdeel van dit proces is het identificeren van geschikte oplossingsbouwstenen en het identificeren van de delta tussen de architectuur en de oplossingsbouwstenen. De delta's zijn gegroepeerd in passende werkpakketten samen met een effectieve aanpak om de oplossingen te implementeren en de delta's te sluiten.

Dit alles zal helpen om de visie op enterprise-architectuur op hoog niveau te realiseren.

TERUG NAAR BOVEN
UW VOORDEEL

De aanpak en strategie voor het integreren, configureren en/of ontwikkelen van benodigde systemen, producten, technologieën en procedures
worden op een duidelijke en beknopte manier aan de betrokken teams gecommuniceerd. Ook wordt er een koppeling gemaakt tussen de strategie en de uitvoering.

Implementatiebeheer

Onze benadering van implementatiebeheer is om ervoor te zorgen dat de implementatiepartner levert volgens de overeenkomst. In wezen zal Knotion optreden als onafhankelijk toezichthouder op het project. Knotion heeft een succesvolle en goed geteste governance-methodologie ontwikkeld om te zorgen voor een succesvolle afstemming tussen de klant, de implementatiepartner en Knotion.

Tijdens deze fase maken we een plan voor bewustwordingsprogramma's, trainingen en workshops om te zorgen voor een succesvolle realisatie van de oplossing. Succesvolle implementatie is afhankelijk van de integratie van governance in de vastgelegde projectmanagementmethode. Tijdens deze fase zal de focus liggen op het verzekeren van conformiteit van de geïmplementeerde oplossing met de doelarchitectuur.

TERUG NAAR BOVEN
UW VOORDEEL

Gegarandeerde levering bij de implementatie van uw enterprise-architectuuroplossing. Mogelijke kostenbesparing door onnodige verhoging van projectkosten.

Informatie-architectuur

In tegenstelling tot data-architectuur gaat informatie-architectuur over het verzamelen, vastleggen, ordenen, verbinden en interpreteren van data van zowel binnen als buiten de organisatie om het ondernemingslandschap te evalueren. Informatie, op alle niveaus in de managementstructuren, is essentieel voor het aansturen van de organisatie.

Succesvolle informatiearchitectuur hangt af van het begrijpen van de belangrijkste processen, het identificeren waar informatie nodig is en het verkrijgen van een duidelijk beeld van het toekomstige gebruik van kennis en informatie in de organisatie. Het begrijpen van de behoeften van belanghebbenden (zorgen, vereisten, drijfveren en pijnpunten verkregen uit stakeholderanalyse) is in dit proces erg belangrijk.

TERUG NAAR BOVEN
UW VOORDEEL

Gedocumenteerde unieke waardeproposities voor informatiearchitectuur met enkele potentiële quick-win-initiatieven.

Bedrijfsmodelontwerp

Veel zakelijke uitdagingen, waaronder herstructurering, reageren op activiteiten van concurrenten, het toevoegen van nieuwe productlijnen, het implementeren van nieuwe technologie en fusies of overnames, vereisen het ontwerpen en opnieuw afstemmen van het bedrijfsmodel. Wanneer organisaties fuseren, zijn er verschillende mogelijkheden die worden gedupliceerd en er zijn er enkele die anders zijn en een belangrijk concurrentievoordeel bieden - de belangrijkste reden voor de fusie en overname in de eerste plaats.

Een organisatie is een complex systeem en een operationeel model helpt om het op te splitsen in componenten, om te laten zien hoe het werkt. Dit zal helpen bij het bijhouden dat alle elementen in overweging zijn genomen tijdens de besluitvorming en dat het nog steeds als geheel kan werken.

We herontwerpen de enterprise-architectuur van de nieuwe entiteit om het bedrijfsmodel te stroomlijnen en duplicatie in mogelijkheden te elimineren. Het bedrijfsmodel dat we bieden, beschrijft de manier waarop uw organisatie zaken doet - de "as is", evenals de visie van hoe een operatie in de toekomst zal werken - de "to be". Het bedrijfsmodel zal zich richten op het leveringselement van uw bedrijfsmodel.

We modelleren en classificeren ook capaciteiten op basis van de volgende criteria: belangrijke concurrentie-, kern- en ondersteunende capaciteiten.

TERUG NAAR BOVEN
UW VOORDEEL

Inzicht in de verschillende capaciteiten en hun waarde binnen de organisatie helpt het management om weloverwogen beslissingen te nemen over de toekomstige richting van de organisatie. Het zal ook in de loop van de tijd inzicht geven in de correlatie tussen succes en het bedrijfsmodel.

nl_NL