Ga naar hoofdinhoud

Slimme bedrijfsarchitectuur

Heeft u een roadmap en strategie om de verschillende IT-mogelijkheden in uw organisatie te realiseren ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie?

We bieden een IT-visie met ondersteunende bouwstenen voor IT-architectuur voor ondernemingen om uw bedrijfsstrategie en -architectuur mogelijk te maken

Technologie is een belangrijke factor geworden in alle organisaties en biedt vaak een concurrentievoordeel. Uw organisatie moet daarom een IT-visie hebben over hoe technologie uw organisatie zal aanvullen en toekomstige differentiatie zal ondersteunen. Dit dient gebaseerd te zijn op een strategisch scenarioplan van de IT in uw organisatie, in de toekomst.

Onze Smart Enterprise Architecture-aanpak wordt gebruikt om samen te werken met IT-afdelingen die hen helpen om een flexibele IT-visie te creëren en de IT-strategie te ondersteunen. Ook kunnen wij de organisatie adviseren en assisteren met technologie, productselectie en het beheren van hun applicatie- en productportfolio's. Dit heeft voor veel van onze klanten tot kostenbesparingen geleid.

Creëer een agile IT-visieOntwikkeling van IT-strategie voor de overheidApplicatie- en technologieportfoliobeheerTechnologie Productselectie
Creëer een agile IT-visie

Van Chief Information Officers (CIO's) wordt verwacht dat ze kosteneffectieve IT-diensten leveren aan hun organisaties. Dit is een uitdagende verantwoordelijkheid in een omgeving van constante verandering en disruptie, veroorzaakt door nieuwe technologieën en innovatie. Het is voor CIO's absoluut noodzakelijk geworden om visionair te denken en te begrijpen hoe IT zal zorgen voor effectieve ondersteuning en het concurrentievoordeel van een organisatie in de toekomst zal behouden.

We werken samen met CIO's om een agile en potentieel disruptieve IT-visie te creëren. We beoordelen de huidige data, applicaties en technologiebouwstenen en de benodigde toekomstige bouwstenen. We helpen bij het creëren van een toekomstbeeld van één pagina, waardoor het beheer van de IT-afdeling wordt vereenvoudigd.

TERUG NAAR BOVEN
UW VOORDEEL

Verminder de groeiende scheiding tussen business en IT en zorg voor afstemming van business en IT in innovatiecycli.

Ontwikkeling van IT-strategie voor de overheid

Knotion heeft uitgebreide ervaring met de toepassing van de afdeling Publieksdienst en Administratie (DPSA) Outline voor ICT Plan, Implementation Plan en Operational Plan development, evenals het Government Wide Enterprise Architecture (GWEA) Framework en Implementation Guide, die teruggaat tot de oprichting van de GWEA in 2010.

Als zodanig vertegenwoordigt onze methodologie een nauwe integratie van de twee normen. Begeleiding op hoog niveau in de DPSA-schets, wordt aangevuld met gedetailleerde begeleiding in termen van de documentatie van EA, geleverd door de GWEA.

De aanpak benadrukt het belang van het handhaven van een sterke afstemming tussen de belangrijkste componenten van de ICT-strategie, namelijk het ICT-plan, het ICT-implementatieplan en het ICT-operationeel plan. Deze afstemming wordt bereikt door de strategische articulatie en prioritering voor elk onderdeel te herzien.

De aanpak ondersteunt ook het principe van voortschrijdende uitwerking. Voor elk onderdeel van de ICT-strategie worden relevante elementen uitgewerkt om de nauwkeurigheid en detaillering te vergroten naarmate de tijdshorizon korter wordt. Bijvoorbeeld:

  • Behoefte prioritering in het onderdeel 'ICT Plan' wordt uitgewerkt naar projectmatige prioritering in het onderdeel 'ICT Uitvoeringsplan'
  • Conceptuele architectuur ontwikkeld in het onderdeel 'ICT Plan' wordt uitgewerkt naar logische architectuur in het onderdeel 'ICT Uitvoeringsplan'

De GWEA is geïntegreerd in onze aanpak door te illustreren hoe de TOGAF ADM relevant is voor elk onderdeel en element van de DPSA Outline.

TERUG NAAR BOVEN
UW VOORDEEL

Knotion heeft een complete set GWEA-artefactsjablonen ontwikkeld, getest en verfijnd door middel van meerdere toepassingen op projecten die zijn uitgevoerd voor de Zuid-Afrikaanse overheid.

Applicatie- en technologieportfoliobeheer

Na verloop van tijd komt de duurzaamheid van applicaties en technologie in het gedrang door ouderdom en technologische vooruitgang, in combinatie met veranderende zakelijke behoeften.

Ze ondersteunen mogelijk niet langer zakelijke doelen en doelstellingen en zijn mogelijk niet langer kosteneffectief om te exploiteren of te onderhouden. Dit kan ertoe leiden dat de organisatie wordt blootgesteld aan het hoge faalrisico met ernstige gevolgen.

Door toepassing van Application Portfolio Management (APM) en Technology Portfolio Management (TPM) worden de operationele kosten verlaagd en worden applicaties effectiever gebruikt. Dit vergroot ook de zichtbaarheid van de totale eigendomskosten (TCO) van applicaties en technologie.

TERUG NAAR BOVEN
UW VOORDEEL

Verlaag de totale kosten van applicatie- en technologie-eigendom, verlaag de kosten van IT-activiteiten en gebruik applicaties effectiever.

Technologie Productselectie

Om geschikte technologie te selecteren ter ondersteuning van de organisatie, moet een benadering voor het definiëren van functionele vereisten worden gevolgd. Een top-down, strategisch gerichte benadering van het definiëren van functionele vereisten, resulteert in twee hoofduitvoeringscycli:

  • 1e cyclus: definieer strategische vereisten op hoog niveau
  • 2e cyclus: Gedetailleerde operationele vereisten definiëren

Dit is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat de business buy-in en het vertrouwen op alle organisatieniveaus wordt versterkt, van vooraanstaande managers en besluitvormers (met een belangrijke betrokkenheid bij de definitie van strategische vereisten), tot technische experts (met een belangrijke betrokkenheid bij de definitie van operationele vereisten).

Onze aanpak omvat raadplegingen van belanghebbenden om de bereidheid van de organisatie voor verandering te ondersteunen en om business buy-in en vertrouwen te wekken.

TERUG NAAR BOVEN
UW VOORDEEL

Het uiteindelijke en holistische succes van de technologie-implementatie in uw organisatie.

nl_NL