Ga naar hoofdinhoud

Privacybeleid

Privacybeleid

Voorwaarden

Welkom op de website van Knotion Consulting. Als u doorgaat met het bekijken en gebruiken van deze website, stemt u ermee in om te voldoen aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met onze privacyverklaring, copyright- en handelsmerkvoorwaarden, juridische en e-maildisclaimers de relatie met u en Knotion regelen Advisering, met betrekking tot deze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover toegestaan door de wet.

Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor Knotion Consulting niet aansprakelijk is. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke vereisten voldoen. Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan Knotion Consulting. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

auteursrechten

Alle inhoud van de website van Knotion Consulting (Pty) Ltd is © 2021 Knotion Consulting (Pty) Ltd. Alle rechten voorbehouden. en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

Elke herdistributie of reproductie van een deel of de volledige inhoud in welke vorm dan ook is verboden, behalve in de volgende gevallen:

U mag, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud niet verspreiden of commercieel exploiteren. U mag het ook niet verzenden of opslaan op een andere website of een andere vorm van het elektronische opvraagsysteem.

Handelsmerkkennisgevingen

De namen van daadwerkelijke bedrijven en producten die hierin worden genoemd, kunnen de handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

De hierin afgebeelde voorbeeldbedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Er is geen associatie met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of evenement bedoeld of mag worden afgeleid.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Privacyverklaring

Knotion Consulting (Pty) Ltd doet er alles aan om uw privacy te beschermen en technologie te ontwikkelen die u de meest krachtige en veilige online ervaring biedt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Knotion Consulting Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Knotion Consulting website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals beschreven in deze verklaring.

Verzameling van uw persoonlijke gegevens

Knotion Consulting verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. Knotion Consulting verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Knotion Consulting. Deze informatie kan uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende websiteadressen omvatten. Deze informatie wordt gebruikt door Knotion Consulting om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de de Knotion Consulting Website. Houd er rekening mee dat als u persoonlijk identificeerbare informatie of persoonlijk gevoelige gegevens openbaart via openbare forums van Knotion Consulting, deze informatie door anderen kan worden verzameld en gebruikt.

Knotion Consulting raadt u aan de privacyverklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf Knotion Consulting zodat u kunt begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Knotion Consulting is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de Knotion Consulting Website.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Knotion Consulting verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens om de Knotion Consulting Website te beheren en de door jou gevraagde services te leveren. Knotion Consulting gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Knotion Consulting en haar relaties. Knotion Consulting kan ook contact met u opnemen via enquetes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

Knotion Consulting verkoopt, verhuurt of leaset haar klantenlijsten niet aan derden. Knotion Consulting kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen wordt uw unieke persoonlijk identificeerbare informatie (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet overgedragen aan de derde partij. Daarbij mag Knotion Consulting gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Knotion Consulting, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Knotion Consulting gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet.

Knotion Consulting houdt bij welke Websites en pagina's onze klanten bezoeken op de website van Knotion Consulting, om te bepalen welke Knotion Consulting services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Knotion Consulting naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Knotion Consulting-websites zullen uw persoonlijke gegevens zonder voorafgaande kennisgeving alleen bekendmaken als de wet dit vereist of als we te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke actie nodig is om: (a) te voldoen aan de edicten van de wet of te voldoen aan een gerechtelijke procedure op Enterprise Architects of de site; (b) om de rechten of eigendom van Enterprise Architects te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Enterprise Architects, of the het publiek te beschermen.

Gebruik van cookies

Op sommige pagina's van onze site kunnen cookies worden gebruikt. "Cookies" zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden geplaatst en die ons helpen een meer op maat gemaakte website-ervaring te bieden. Een cookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om registratie-informatie in een deel van de site op te slaan, zodat een gebruiker deze bij volgende bezoeken aan dat gebied niet opnieuw hoeft in te voeren. Het is het beleid van Knotion Consulting om cookies te gebruiken om het navigeren op onze websites voor bezoekers gemakkelijker te maken en om efficiënte registratieprocedures te vergemakkelijken.

Als u zich zorgen maakt over cookies, staan de meeste browsers individuen toe om cookies te weigeren. In de meeste gevallen kan een bezoeker een cookie weigeren en toch volledig door onze websites navigeren.

Om onze website goed te kunnen beheren, kunnen we anoniem informatie loggen op onze operationele systemen en categorieën bezoekers identificeren op basis van items zoals domeinen en browsertypes. Deze statistieken worden geaggregeerd gerapporteerd aan onze webmasters. Dit is om ervoor te zorgen dat onze website bezoekers de beste webervaring biedt en een effectieve informatiebron is.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Knotion Consulting stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Knotion Consulting stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcardnummer) naar andere websites wordt verzonden, wordt deze beschermd door middel van encryptie, zoals het Secure Socket Layer (SSL)-protocol.

Juridische disclaimer

De informatie op deze site is alleen bedoeld als algemene richtlijn voor zaken die van belang zijn. De toepassing en impact van wetten kunnen sterk variëren, afhankelijk van de specifieke feiten. Gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften en de inherente gevaren van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden zijn in de informatie op deze site. Dienovereenkomstig wordt de informatie op deze site verstrekt met dien verstande dat de auteurs en uitgevers hierin niet betrokken zijn bij het geven van professioneel advies en diensten. Als zodanig mag het niet worden gebruikt als vervanging voor overleg met professionele adviseurs. Voordat u een beslissing neemt of actie onderneemt, dient u een Knotion Consulting-professional te raadplegen.

Hoewel we er alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site is verkregen uit betrouwbare bronnen, is Knotion Consulting niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie. Alle informatie op deze site wordt geleverd "zoals ze is", zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt op garanties van prestaties, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Knotion Consulting, haar gerelateerde partnerschappen of bedrijven, of de partners, agenten of werknemers daarvan zijn in geen geval aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige beslissing of actie die wordt genomen op basis van de informatie op deze site of voor enige gevolgschade, speciale, of soortgelijke schade, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Bepaalde links op deze site verbinden met andere websites die worden onderhouden door derden waarover Knotion Consulting geen controle heeft. Knotion Consulting doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie op andere websites.

Wijzigingen in deze verklaring

Knotion Consulting zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Knotion Consulting raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Knotion Consulting uw informatie beschermt.

Contactgegevens

Knotion Consulting heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Knotion Consulting niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, neem dan contact op met Knotion Consulting via info@knotion.co.za. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om het probleem zo snel mogelijk vast te stellen en te verhelpen.

E-mail Disclaimer

De informatie in onze e-mails (inclusief alle bestanden die binnen worden verzonden) kan informatie bevatten die bevoorrecht en vertrouwelijk is, alleen bedoeld voor gebruik door de genoemde persoon of entiteit. Als u niet de beoogde ontvanger bent, is verspreiding, kopiëren of gebruik van de informatie ten strengste verboden. Geen enkele mening uitgedrukt of geïmpliceerd door de afzender vormt noodzakelijkerwijs de mening van Knotion Consulting. E-mailberichten vormen geen garantie of bewijs van de hierin genoemde feiten. Als u per abuis een e-mail hebt ontvangen, verwijder deze dan uit uw systeem en laat het ons per e-mail weten op info@knotion.co.za

nl_NL